[1]
Munira Fahad Albadi, " The educational contents extracted from the verses indicating moderation in the religious aspect: المضامين التربوية المستنبطة من الآيات الدالة على الوسطية في الجانب العقدي", jeps, م 5, عدد 32, ص 122–101, 2021.