Munira Fahad Albadi. 2021. " The Educational Contents Extracted from the Verses Indicating Moderation in the Religious Aspect: المضامين التربوية المستنبطة من الآيات الدالة على الوسطية في الجانب العقدي". مجلة العلوم التربوية و النفسية 5 (32):122-1. https://doi.org/10.26389/AJSRP.N250321.