(1)
Munira Fahad Albadi.  The Educational Contents Extracted from the Verses Indicating Moderation in the Religious Aspect: المضامين التربوية المستنبطة من الآيات الدالة على الوسطية في الجانب العقدي. jeps 2021, 5, 122-101.